ŞARTLAR

 

İşbu Sözleşme (“Kullanım Koşulları”, “Koşullar”, “Kurallar”, “Şartlar” olarak da adlandırılır.) Türkçe dilinde hazırlanmıştır. Sözleşmenin herhangi bir çevirisinin Türkçe metinle çelişmesi halinde Türkçe sözleşme geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması diğer maddelerin geçersiz sayılması anlamına gelmeyecektir. Sözleşmede farklı anlamlara yorumlanabilen maddeler ve/veya herhangi bir başka madde ile çelişen maddelerin bulunması durumunda sözleşmenin ruhu esas alınarak maddeler yorumlanır. Bu durumdaki maddeler de sözleşmenin diğer maddeleriyle aynı geçerliliğe sahip olacaktır.  Sözleşmenin bağlı bulunduğunuz ülkenin yasaları ile çelişmesi durumunda sözleşmeyi kabul etmemelisiniz.

Sözleşmenin tüm maddelerini hiçbir baskı altında olmadan, korku, aldatma ve baskıya maruz kalmadan, tamamen kendi özgür iradenizle ve AÇIK RIZANIZLA kabul etmiyorsanız sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

Edufav hizmetlerinden yararlanmanızın ya da yararlanmamanızın sosyal, finansal, psikolojik faktörlerde dahil olmak üzere herhangi bir baskıya maruz kalmadan kendi seçiminiz olduğunu kabul etmiyorsanız sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

Sözleşme dilinin, yazı boyutunun, sözleşmeyi okuduğunuz ortam özelliklerinin ya da diğer fiziksel ve teknolojik koşulların sözleşmeyi okumanız ve anlamanızda en ufak bir zorluk yaratması durumunda sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

Sözleşmenin herhangi bir maddesini tam olarak anlamadığınızı düşünüyorsanız, sözleşme maddelerini anlamak için teknik bilgi ve deneyime ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ve bu teknik bilgi ve deneyime sahip değilseniz, sözleşmenin, maddelerin açık ve anlaşılır bir dilde yazılmadığını düşünüyorsanız, sözleşmenin taraflar üzerinde doğurduğu sonuçlar ile ilgili tam ve net bir karara varmıyorsanız sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

Siz bu sözleşmeyi kabul etmek ile, Edufav akıllı cihaz uygulaması ve Edufav internet sitesi üzerinde yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve size ve diğer kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılırsınız.

Bu sözleşme ile taraflar olarak; bizim ve sizin hak ve sorumluluklarınızın belirlenmesi ile birlikte bu hak ve sorumlulukların devredilmesiyle ilgili hususlar taraflarca güvence altına alınmıştır. Taraflar özgür iradeleri ile sözleşmenin tüm maddelerinin ve Edufav Topluluk Kurallarının açık, tam, kapsayıcı ve bütüncül bir şekilde ele alındığını ve sözleşmenin tüm maddeleri ile Edufav Topluluk Kurallarını kabul eder.

Bu sözleşme de dahil, diğer sözleşmeler, şartlar, koşullar, kurallar ve politikalar zaman zaman size haber verilmeden güncellenebilir ve değişebilir. Bunların takibi ve kontrolünden tamamen siz sorumlusunuz. Edufav hizmetlerinden yararlanmanız hem bu sözleşme hem de hizmet sağlayıcılarımızın sözleşmeleri ve şartlarındaki güncelleme ve değişiklikleri takip ettiğiniz, okuduğunuz, anladığınız ve açıkça kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

 

TANIMLAR

“Edufav”, edufav.com, edufav.com.tr, edufavcore.com Edufav internet sitelerini ve sunucularını, Edufav akıllı cihaz uygulamalarını ve sistemleri ile Edufav Hizmetleri’ni ifade eder,

“BİZ”, “BİZE”, “BİZİM” kelimeleriyle de ifade edilen Eskişehir Yolu 2177 Cad. No:10/B ViaTwins Kat: 20 Posta Kodu: 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara Türkiye adresinde kayıtlı ve yer sağlayıcı sıfatıyla hizmet veren Doğru Proje Danışmanlık ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi’ni, çalışanlarını, yetkililerini, tedarikçilerini, dağıtıcılarını, hizmet aldığı ve işbirliği ya da ticari ilişkiler içinde olduğu ilgili üçüncü gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Bu sözleşmede “SİZ, SİZE, SİZİN, diye ifade edilen; kullanıcıyı ve hizmetlerimizden yararlanan ya da hizmetlerimize erişim sağlayan tüzel ve gerçek kişileri ifade eder

Veri işlenmesi ile ilgili bazı tanımlar şunlardır:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Otomatik Veri Dosyası: Otomatik işleme konu olan bilgilerin tümünü ifade eder.

Otomatik İşlem: Otomatik İşlem’den tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen verilerin kaybı, bu verilere mantıksal ve/veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmesi veya dağıtılması anlaşılır.

Dosya Yöneticisi: Otomatik veri dosyasının amacının ne olacağı, hangi kişisel veri kategorilerinin kaydedilmesi gerektiği ve bunlara hangi işlemlerin uygulanacağı hakkında karar verebilecek olan gerçek veya tüzel kişileri, kamu kurumunu, birimi veya ulusal kanunlara göre yetkili olan diğer kuruluşları ifade eder.

 

 

HESAP

Edufav’dan yararlanmak için 18 yaşından büyük olmalısınız. Hesap oluşturmak için kullanımına izin verilen bir alan adı uzantılı, adınıza resmi olarak kayıtlı ve size ait olduğu doğrulanabilir bir e-posta adresine sahip olmanız ve bu sözleşmeyi kabul etmeniz gerekmektedir. Hesabınızı ve Edufav’ı nitelikli ve faydalı bilgi paylaşma amacıyla kullanacağınızı kabul edersiniz.

Edufav hesabınızı hiçbir üçüncü şahıs ile paylaşamazsınız.

Hesabınızı korumak için şifrenizi gizli tutmalısınız. Hesabınızın güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almak ve yasal sorumluluk size aittir.

Herhangi bir nedenden ötürü hesabınızla ilişkili verilerinizin kaybolmasından, değiştirilmesinden ya da tamamen silinmesi de dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğumuzun ya da taahhüdümüzün bulunmadığını kabul etmelisiniz.

Kayıtlı e-posta adresiniz, adınız ve soyadınızı gerçeğe uygun vermelisiniz. Ayrıca buna ilave olarak ikincil e-posta adresinizi ve size ulaşabileceğimiz bir telefon numarasını paylaşmanız, hesabınıza erişim sağlayamamanız durumlarında sizinle iletişim kurabilmemiz için gereklidir. Ancak yine de sizinle iletişime geçeceğimizi ve sorunları çözeceğimizi garanti etmeyiz.

Edufav’ı ticari amaçlar için ya da kâr amacı güderek kullanamaz, ya da bu amaçlar için aracılık yapamazsınız.

Sizin tarafınızdan belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreleri üçüncü gerçek ve tüzel kişilere veremezsiniz. Aksi halde söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkımız saklıdır.

Bizim tarafımızdan size belirli koşullar altında ve belirli bir süre boyunca verilen Edufav kullanım hakkı sadece size aittir ve bu hakkı başkalarına devredemezsiniz.

Edufav üyeliğinden ayrılmanız halinde bizden herhangi bir hak talep edemezsiniz.

 

 

KULLANIM VE HİZMETLER

Hizmetlerimiz belirli bir süreliğine ve “olduğu” ve “sunulduğu” gibidir. Hizmetlerimizi sunarken hiçbir taahhüt vermemekteyiz. Hizmetlerimizin “alfa” ya da “beta” sürümleri kullanıma sunulmuştur. Bu nedenle verileriniz okunması, değiştirilmesi ve silinmesi de dahil olmak üzere Edufav kullanımınız ve hizmetlerimizden yararlanmanız sırasında çeşitli veri güvenliği ve veri bütünlüğü sorunları ile karşılaşmanın sizi herhangi bir zarara uğratmadığını kabul edersiniz.

Hizmetlerimizi size sunduğumuz şekilde ve Edufav Topluluk Kurallarına uygun olarak kullanabilirsiniz.

Hizmetlerimiz çok çeşitli olduğundan, her kullanıcı için farklı ek şartlar, gereksinimler ve kısıtlamalar uygulanabilir.

Hizmetlerimiz kapsamında size sunulan tüm politikalara uyumalısınız. Hizmetlerimizi kötüye kullanmayınız. Size sağladığımız ara yüz ve talimatların dışında, herhangi bir başka yöntemle erişmeye çalışmayınız. Hizmetlerimizi sadece yasaların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz. Şartlarımıza ve politikalarımıza uymamanız, hizmetlerimizi kötüye kullandığınızı düşünmemiz, ya da herhangi bir başka nedenden dolayı size hizmet sunmayı askıya alabilir, kısıtlayabilir ya da durdurabilir veya tamamen sizi hizmetlerimizden men edebiliriz.

Hizmetlerimizi ifa ederken hizmetlerimizi değiştirebilir, güncelleyebiliriz ya da tamamen bir bölümünü ya da tamamını ortadan kaldırabiliriz.

Hizmetlerimiz indirilebilir bir yazılım gerektirir veya içerirse bu yazılım yeni bir sürüm veya özellik sunulduğunda cihazlarınızda otomatik olarak güncellenebilir. Bu güncellemeler “anında” güncelleme şeklinde bir uzak sunucu tarafından sağlanabileceği gibi uygulama marketleri aracılığıyla da sağlanabilir.

Hizmetlerimizi sunarken tamamlanmamış, ön sürüm, deneme ve beta yazılımlar da kullanabiliriz. Bu yazılımlar da dahil olmak üzere yazılımlarımız gerektiğinde cihazında veri depolayabilir, verilerinizi işleyebilir ve transfer edebilir. Bu süreçlerde cihazda arızalara ve veri kayıplarına neden olabilir. Bu arızalardan ve veri kayıplarından bizi sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

Hizmetlerimiz hakkında geri bildirim veya öneriler gönderirseniz, geri bildiriminiz veya önerilerinizi size karşı bir yükümlülük taşımadan kullanabiliriz.

Hizmetlerimizden buradaki şartlarca izin verildiği biçimde ve bizim tarafımızdan sağlandığı şekliyle yararlanmanız amacıyla sunulmaktadır.

Hizmetlerimizin ve içerdikleri yazılımların hiçbir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz veya kiralayamaz ve tersine mühendislik yapamaz veya bu gibi yazılımların kaynak kodlarını çıkarma girişiminde bulunamazsınız.

Bilişim sistemlerimizin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak ya da size sunduğumuz şekilden başka şekilde giremez ve orada kalmaya devam edemezsiniz.

Bilişim sistemimizin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla izleyemezsiniz.

Bilişim sisteminin işleyişini engellemez veya bozamazsınız.

Edufav altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs ya da benzeri zararlı yazılım unsurlarını içeren herhangi bir eylem ve işlem de yapamazsınız.

Bilişim sistemindeki verileri bozamaz, yok edemez, değiştirmez veya erişilmez kılamazsınız. Var olan verileri başka bir yere gönderemezsiniz.

Çalışmalarımıza müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, alet ya da yazılım kullanamazsınız.

Sistem ve araçlarımıza yazılı onayımız alınmadan yetkisiz bağlanmayacağınızı, işlem yapmayacağınızı, Edufav ile doğrudan ya da dolaylı olarak diğer gerçek ve tüzel kişilerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağınızı ve bunları kullanmayacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Aksi takdirde bizim bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilere ödemek zorunda kalacağımız her türlü tazminat, idari/adli cezalar ve avukatlık masrafları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü masraflar için sizden aynen rücu hakkımızın saklı olduğunu peşinen kabul ve beyan etmektesiniz.

Açık kaynaklı yazılımlar bizim için önemlidir. Hizmetlerimizde kullanılan bazı yazılımlar, kullanımınıza sunacağımız bir açık kaynak lisansı altında sağlanabilir. Açık kaynak lisansta işbu şartları açıkça geçersiz kılan hükümler olabilir.

Hizmetlerimizi düzenli olarak değiştiriyor ve geliştiriyoruz. Hizmetlere işlevler ve özellikler ekleyebilir, mevcut işlevleri ve özellikleri kaldırabilir ve bir Hizmeti tamamen askıya alabilir veya durdurabiliriz.

Edufav hizmetlerinden yararlanmanızı hiçbir sebep göstermeden kısıtlayabilir, askıya alabilir ve tamamen yasaklayabiliriz.

Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın. Hizmetlerimizi haksız zenginleşme gibi kabul edilemez şekilde lehinize ya da diğer kullanıcıların aleyhine kullanamazsınız.

Edufav’ı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına taciz ve tecavüz edecek şekilde kullanamazsınız.

Bir başka Kullanıcı ya da grup hakkındaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri Kullanıcının ya da grubun ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifşa edemezsiniz.

Tüzel ve gerçek kişiler hakkında yalan ya da yanlış beyanlarda bulunmaz ya da aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler ile konu edecek şekilde bahsedemezsiniz.

Her ne kadar ayrılmanızı istemesek de hizmetlerimizi kullanmayı dilediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Ancak bu durum bize verdiğiniz hakları geri alacağınız veya size iade edeceğimiz anlamına gelmemektedir. Ayrıca, istediğimiz zaman Hizmetlerimizi size sunmayı durdurabilir veya Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili yeni kısıtlamalar ekleyebilir ya da oluşturabiliriz. Üyeliğinizi sona erdirmeniz ve talep etmeniz halinde, yasal olarak saklamamız gereken veriler dışında size ait verileri, yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt etmediğimize razı olduğunuzu açıkça beyan edersiniz.

Hizmetlerimizden yararlanırken, belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğinizi, Edufav üzerinde sizin tarafınızdan yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunuzu, buradaki tüm kural ve koşulları anladığınızı ve kabul ettiğini beyan edersiniz.

Hizmetlerimiz aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendinize ait olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Edufav hizmetleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak almış olduğunuz bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden almış olduğunuz mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette sorumlu olmadığımızı, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde bize izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında bizi şimdiden ibra ettiğinizi kabul ve beyan edersiniz.

Her ne kadar Hizmetlerimizi sunarken büyük özen göstersek de Hizmetlerimiz hakkında söz veremeyeceğimiz bazı konular vardır. Biz, bizim hizmet sağlayıcılarımız veya tedarikçilerimiz ya da dağıtıcılarımız, işbu şartlarda ve ek şartlarda açıkça belirtilenler haricinde, hizmetlerle ilgili hiçbir belirli vaatte bulunmamaktayız. Örneğin hizmetlerde yer alan içerikler, hizmetlerin belirli işlevleri, bunların güvenilirliği, kullanılabilirliği veya ihtiyaçlarınızı karşılama hakkında hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Hizmetleri «olduğu gibi» sunmaktayız. Bu şartlar bağlı bulunduğunuz ülkenin yasalarına aykırı ise hizmetlerimizi kullanmayınız. Hizmetleri kullanmanız durumda sorumluluğun bize ait olmadığını ve tüm haklarınızdan feragat ettiğinizi kabul ve beyan edersiniz.

 

 

İÇERİK

Edufav üzerinde oluşturduğunuz tüm içerik size aittir ve biz, size ait olanları, kendimize ait olanlar kadar önemseriz. Bu nedenle telif haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız bize bilgi vermelisiniz.

Biz, tedarikçilerimiz ve işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler ve bu kişilere ait olanlar ile ilgili bilgileri, sizi bilgilendirmek amacıyla kullanırız. Sözleşmede ve hizmetlerimizde bahsedilen tüm markalar sahiplerine aittir ve bunlarla ilgili hiçbir hak iddia etmemekteyiz. Kişisel verilerinizin kullanılması ve korunması ile ilgili hususlarda verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri bilmeniz için bu bilgiler sizinle paylaşılabilir. Bu nedenle sizi bilgilendirmek amacıyla, verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri size belirtmek için, üçüncü kişilerin adlarına, hizmet ve ürünleri ile ilgili markalarına yer verebiliriz. Bu nedenle, bahse konu üçüncü kişilerin haklarına sahip olmadığımızı ve üçüncü kişiler ile doğrudan bağlantılı olduğumuz yönünde sizi yanıltıcı ya da aldatıcı bir tutumda olmadığımızı peşinen kabul edersiniz.

İçerikleriniz kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler içermemelidir. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil olmak üzere tüm yasal haklarınızdan feragat ettiğinizi açık ve net bir şekilde kabul ve beyan edersiniz. Bunların dışında hizmetlerimizi sunarken, depolama, barındırma, reklam, pazarlama, yönetim, analiz ve bunlarla da sınırlı olmamak üzere hizmetlerinden yararlandığımız üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile de kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Örneğin sunucu ve depolama hizmetleri için Google Inc tarafından sunulan sunucu ve depolama hizmetlerini kullandığımız için Google Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılırsınız ve bu bilgilerin Google ile de paylaşılmasını kabul edersiniz. Benzer şekilde Google™, Android™, iOS™, Google Play™ Market, App Store™, Admob™, Google Cloud Services™ ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli hizmet sağlayıcıların hizmetlerinden yararlanmaktayız. Bu şartlar ve hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız ve bizimle ilgili detaylı bilgilere bizim ve hizmet sağlayıcılarımızın internet sitelerinden erişebilir ya da bizden bilgi alabilirsiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız Edufav kullanamaz ve hizmetlerimizden yararlanamazsınız.

Hizmetlerimiz içeriğinizin teknik olarak değişmesine neden olabilir. Örneğin sunucular ile akıllı cihazınız arasında veri transferini kısa sürede tamamlamak için yüklediğiniz bir fotoğrafın çözünürlüğünü düşürebiliriz. Böyle bir durumda üretilen yeni içerikten, asıl içerik ile birlikte aynı derecede sorumlu olmayı kabul edersiniz.

Hizmetlerimiz bize ait olmayan bazı içerikler görüntüler veya içerebilir. Bu içeriklerin tüm sorumluluğu yalnızca içeriği kullanıma sunan kişilere aittir. İçeriğin yasa dışı olup olmadığını veya politikalarımızı ihlal edip etmediğini belirlemek için içeriği inceleyebilir ve politikalarımızı veya yasaları ihlal ettiğini düşünürsek içeriği kaldırabilir ya da görüntülemeyi reddedebiliriz. Örneğin yüklediğiniz resimler, videolar, ses dosyaları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğiniz öğrenen bir yapay zeka tarafından incelenmektedir. İhtiyaç duyulması halinde bu inceleme insanlar tarafından da yapılmaktadır. Ancak bu durum, içeriği mutlaka inceleyeceğimiz anlamına gelmez, dolayısıyla lütfen her durumda inceleme yapacağımızı varsaymayınız.

Hizmetlerimizi kullanmanızla bağlantılı olarak size hizmet duyuruları, her çeşit iletiler ve diğer bilgileri gönderebiliriz.

Bazı hizmetlerimiz içerik yüklemenize, oluşturmanıza, iletmenize, depolamanıza, göndermenize, paylaşmanıza veya almanıza izin verir. Bazı Hizmetler, ilgili Hizmete sağlanan içeriğe erişmeniz veya bu tür içeriği kaldırmanız için yöntemler sunabilir. Ayrıca, bazı Hizmetlerimizde, ilgili Hizmetlere gönderilen içeriği kullanma kapsamımızı daraltacak şartlar veya ayarlar da bulunur. Ancak bu ayarların beklediğiniz gibi çalışacağını garanti etmeyiz.

İfade özgürlüğünüzün korunması için verilerinizin ve içeriğinizin sansürlenmemesi için çaba sarf etmekteyiz. Ancak uygun görmediklerimizi herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Edufav’da yayınlamama hakkımız saklıdır. Ayrıca sisteme yüklediğiniz bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkımız saklıdır.

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşündürücü, kaba, ruh sağlığını olumsuz etkileyici, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde ve bu benzeri nitelikleri ima edici hiçbir içeriği Edufav’da paylaşamazsınız.

Edufav’da sakıncalı hareket edici içeriğe kesinlikle hiçbir tolerans tanınmadığını anlar ve kabul edersiniz. Bu kurala uymayan kullanıcıları ve içerikleri sonsuza kadar engelleme hakkımız saklıdır.

 

 

 

TELİF HAKLARI

Hizmetlerimizi kullanmanız, hizmetlerimiz ya da eriştiğiniz içerikteki hiçbir fikri mülkiyet hakkı sahipliğini size vermez. Sahibinden izin almadığınız ya da yasalarca izin verilmediği sürece hizmetlerimizdeki içeriği kullanamayabilirsiniz. Bu sözleşme hizmetlerimizde yer alan marka elementleri veya logoları kullanma hakkını vermez.

İçeriklerle ilgili sahip olduğunuz tüm fikri ve mülkiyet haklarını, kullanma, dağıtma, yayınlama, türev oluşturma, çoğaltma ve ticari amaçla kullanma hakları da dahil olmak üzere, tüm fikri ve mülkiyet haklarınızı uluslararası geçerliliği olan bir lisans ile kalıcı olarak bize verirsiniz. Ancak içeriği, bu lisansı ve hakkı kabul etmeme hakkımız saklıdır.

Hizmetlerimize içerik yüklediğinizde, ilettiğinizde, gönderdiğinizde, Hizmetlerimizde içerik depoladığınızda ve Hizmetlerimizden içerik aldığınızda (veya tüm bunları Hizmetlerimizi kullanarak yaptığınızda), bize (ve birlikte çalıştığımız kişi ve kuruluşlara) söz konusu içeriği kullanma, barındırma, depolama, yeniden üretme, değiştirme, türev çalışmalar oluşturma, iletişimde kullanma, yayınlama, kamuya açık olarak sunma, kamuya açık olarak görüntüleme ve dağıtmaya yönelik dünya genelinde bir lisans vermiş olursunuz. Bu lisansta bize sağladığınız hakları istediğimiz gibi kullanmak tamamen bizim tasarrufumuzdadır. Bu lisans, Hizmetlerimizi kullanmayı bıraksanız dahi devam eder.

Hizmetlerimize gönderdiğiniz her tür içerik için bize bu lisansı vermek üzere gerekli haklara sahip olmalısınız. Bu sözleşmeyi kabul ederek gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Eğer bu haklara sahip değilseniz sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

Tüm içeriklerinizi ticari amaçlarla size karşı bir yükümlülük taşımadan kullanabiliriz.

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Edufav’ın arayüz, veri tabanı, tasarım, metin, imge, kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bileşen ve elementlerinin ve bunlarla ilişkin her türlü fikri ve mali hakların bize ait olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca Edufav’ın içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü ve Edufav vasıtasıyla sahip olduğumuz her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığımız, ayni ve şahsi haklarımız ile ticari bilgilerimiz de dahil olmak üzere tüm haklarımız saklıdır.

Verileri, dosyaları ve bilgiler ile telif haklarına tabi çalışmalarımızı, Edufav içeriğini, yeniden satmak, izinsiz paylaşmak, izinsiz sergilemek, kopyalamak, izinsiz olarak üçüncü kişilerin erişimine sunmak, çoğaltmak, değiştirmek, dağıtmak, basılı işitsel ve görsel ortamlarda yayınlamak ve yayımlamak da dahil olmak üzere başka bir lisana veya şekle çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla kullanamazsınız.

Önceden açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik/manuel süreçler ile hizmetlerimize erişmeyeceğinizi ve hizmetlerimizi kullanmayacağınızı, herhangi bir veri ve içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

Edufav’daki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, bizim iznimize bağlıdır. Telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, yasadışı yollarla iletmek de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla Edufav’ı kullanamazsınız.

Edufav’da bulunan içerik ve görseller, sadece izin verdiğimiz şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka herhangi bir veri işleyici cihaza yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Edufav’ın bir kısmı veya bütünü, kaynak gösterilmeden başka bir basın/yayın ve gerçek/tüzel kişiler aracılığıyla herhangi bir enformasyon ortamında izinsiz olarak kullanılamaz.

İlgili meri mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt edersiniz. Aksi takdirde bizim bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığımız her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için size aynen rücu hakkımız saklıdır.

Edufav’ı yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlalinin bir aracı olarak kullandığınız konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunanların Edufav’a erişim ve/veya kullanım hakları iptal edilir. Bizim, ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlalinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanaklarımız ile anlamamız ya da böyle bir durumdan şüphelenmemiz halinde de kendi mutlak takdirimize göre, kullanıcıların erişim veya kullanım haklarını böyle bir bildirimden, mahkeme kararının bize ulaşmasından veya ikrardan önce iptal etme hakkımız saklıdır.

 

 

EDUFAV TOPLULUK KURALLARI

Edufav Topluluk Kuralları, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Edufav kullanıcıları;

  1. Mümkün olan her durumda canlılara saygıyla ve dostça yaklaşırlar.
  2. Bilgilerini paylaşırlar.
  3. Kanunlara uygun davranırlar.
  4. Depolayıcı değillerdir.
  5. Sınırı (Geçildiği zaman herkesçe bilinen) geçmezler.

 

 

GİZLİLİK

Gizlilik Politikası işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Edufav hizmetlerinden yararlanmanız halinde özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterildiğini ve özel hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulmadığını kabul edersiniz.

Sizinle ilgili kişisel verilerin korunması için büyük çaba sarf etmemize rağmen; verilerinizin her koşulda korunacağını garanti etmeyiz. Bu hakkı talep etmeniz halinde Edufav hizmetlerinizi kullanmamalısınız. Edufav hizmetlerini kullanmanız durumunda kişisel ve özel nitelikli verilerinizin işlenmesine açık rızanızla onay vermiş olursunuz.

Hizmetlerimizi sık sık güncellemekteyiz ve güvenlik için gerekli teknik çalışmaları yürütmekteyiz. Ancak yine de hizmetlerimizde ve sistemlerimizde herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını garanti etmemekteyiz. Bu nedenle veri transferlerinin her şartta gizli kalacağını garanti etmemekteyiz. Her koşulda veri transferinin gizli kalmasını istiyorsanız Edufav hizmetlerinden yararlanmamalısınız.

Edufav, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle paylaşmakta ve yurtiçi ve yurtdışı aktarımını kullanıcı deneyimini geliştirmek, hizmetlerimizi geliştirmek, yeni hizmetler sunmak, bilimsel çalışmalar yürütmek, verileri analiz etmek, kullanıcı sorunlarını gidermek, kişiselleştirilmiş reklamlar yayınlamak ve gelir sağlayıcı diğer faaliyetleri yürütmek için gerçekleştirmektedir. Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle bu verileri paylaşmaktayız. Bu verilerin bir kısmı anonim hale getirilmiş olsa daha biz ya da tedarikçilerimiz ile iş ortaklarımız, tüm verilerinizin anonim hale getirileceğini garanti etmeyiz. Bu sözleşme ile bu şartları açık rızanızla kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

Edufav, cihazlarınıza çerezlerde dahil olmak üzere çeşitli dosyalar yükleyebilir, bu dosyaları okuyabilir, değiştirebilir, silebilir ve paylaşabilir.

Edufav hizmetlerini kullanarak, kişisel ve özel nitelikli verilerinizin Edufav, tedarikçilerimiz ve dağıtıcılarımız ile iş ortaklarımız tarafından depolanmasını, işlenmesi ve yurtiçi ve yurtdışı transferini açık rızanızla kabul ve beyan edersiniz.

Irksal kökeniniz, siyasi düşünceleriniz, dini ve inançları ortaya koyan kişiler verileriniz, cinsel hayatınızla ilgili kişisel verileriniz ve ceza mahkumiyeti ile ilgili kişisel verilerinizi doğrudan ya da dolaylı olarak paylaşamazsınız. Bunların doğrudan ya da dolaylı olarak paylaşılmasından bizi sorumlu tutamazsınız.

Otomatik dosyalara ve veritabanlarına kaydedilen kişisel verilerinizin kaza sonucu, kasten veya izinsiz olarak imha edilmesi, kaybolması, elde edilmesi, değiştirilmesi veya dağıtılmasıyla ilgili kesin ve güvenilir araç ve politikalarımızın olmadığını ya da mevcut ve araç ve politikalarımızın yetersiz olabileceğini kabul edersiniz.

Otomatik kişisel veriler, otomatik kişisel veri dosyaları ve veritabanları, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde depolanmakta, incelenmekte ve analiz edilmektedir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin açık talebiniz ve açık rızanızla kaydedildiğini kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca bu verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve yurtiçi ve yurtdışına transferi ile üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rızanız bulunmasından dolayı bize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza suç duyurusunda bulunmaz, dava açamazsınız. Bu hususları kabul etmiyorsanız hizmetlerimizden yararlanamazsınız.

Talep edilmesi durumunda verilerinizi en kısa sürede yok edileceğini garanti etmeyiz.

Hizmetlerimize erişim sağlamanız veya kullanmanız durumunda; kişisel verileriniz hizmetlerimizi geliştirmek, yeni hizmetler sunmak, bilimsel çalışmalar yürütmek, verileri analiz etmek, kullanıcı sorunlarını gidermek, kişiselleştirilmiş reklamlar yayınlamak ve gelir sağlayıcı diğer faaliyetleri yürütmek için işlenmekte, üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve yurtiçi ve yurtdışı transfer edilmektedir. Bu veriler kullanmış olduğumuz yazılım, donanım ve bulut hizmet sağlayıcıları ile reklam şirketleri ile Google Play Store, AppStore gibi elektronik marketler ile gelir getirici faaliyetler için paylaşılmaktadır. Hizmetlerimizden yararlanmanızı durdurmuş olsanız dahi geçmiş verileriniz belirtilen amaçlar için bizim tarafımızdan ve tedarikçilerimiz ile iş ortaklarımız tarafından işlenebilecektir.

Veriler hem otomatik hem de manuel yöntemlerle işlenebilmekte ve bu işlemlerin sonucu ortaya çıkan Edufav kullanımınızın kısıtlanması, askıya alınması ve tamamen yasaklanması durumunda bizim tam yetkili olduğumuzu, Edufav kullanımınızın kısıtlanmasının, askıya alınmasının ya da tamamen yasaklanmasının kendi aleyhinize bir sonuç doğurmadığını açık rızanızla kabul ve beyan edersiniz. Bu nedenle kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramakla bizi, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı suçlayamaz ve bizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan zararın giderilmesini talep etmeyeceğinizi açık rızanızla kabul ve beyan edersiniz.

Hizmetlerimizin ifasında üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alabilir ve hizmetlerinden yararlandığımız üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile de kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Kullanmış olduğumuz bize ve üçüncü taraflara ait sistemler ve sistem sorumlusu gerçek ve tüzel kişiler içeriğinizi inceler. Örneğin sizin tarafınızda oluşturulan içeriği, kullanıcıların raporlaması durumunda otomatik olarak cinsellik, şiddet, nefret söylemi içerip içermediği gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere otomatik olarak öğrenen yapay zeka yazılımları inceleyebilir. Bu incelemenin yetersiz kalabileceği düşüncesinin herhangi bir nedenden dolayı hasıl olması durumunda biz, çalışanlarımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere içeriği inceleyip analiz edebiliriz. Hatta Edufav Topluluk Kuralları denetleyicileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda içeriğinizin topluluk kurallarına uygunluğunu ile ilgili kesin bir karara varamazsak, diğer kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm bilgilerinizi istediğimiz kişi ve alanda açıkça paylaşabiliriz. Bu şartları kabul etmiyorsanız, hizmetlerimizi kullanmayınız.

Resmi makamlarca tarafımıza yapılan başvurular sonucunda size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya hizmetlerimizin aksamasına neden olacak ya da işleyişini değiştirecek, herhangi bir fiziksel ve elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yetkilendirdiği kurum/kurumların isteklerine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve gerekli gördüğümüz tüm tedbirleri alma hakkımız saklıdır. Ayrıca işbu ihlaller nedeni ile tazminat haklarımız da saklıdır.

Edufav üyelik ve kişileştirme hizmetlerini sunabilmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kullanıcı aktiviteleri ve alışkanlıklarını takip etmek için “kişisel veriler”, “özel nitelikli kişisel veriler” de dahil olmak üzere tüm verilerinizin işlenmesi, saklanması, silinmesi, yok edilmesi, yurtiçi ve yurtdışı aktarılması işlemlerinde bulunabiliriz.

İş bu Sözleşme içerisinde açıkça yer almaktadır ki; siz bu sözleşme ve ekleriyle tüm Sartları kabul ederek, Edufav’ı kullanmaya başlarsınız. “Kişisel veriler”, “özel nitelikli kişisel veriler” ve bu verilerin işlenmesini, saklanmasını, silinmesini, yok edilmesini ve yurtdışı aktarılmasını açık rızanız ile kabul ve beyan edersiniz.

SATINALMA VE GERİ ÖDEME

Bazı hizmetlerimize erişim sağlayabilmeniz için tek seferlik ya da yinelenen şekilde ücret ödemeniz gerekebilir. Tek seferlik ürünlerin kullanım süresi Edufav kullanım sürenizle sınırlı olmakla birlikte bizim tarafımızdan tek taraflı olarak bu süre sonlandırılabilir.

Ürünlerin uygulama marketleri aracılığıyla satın alınmasının ardından fatura bilgilerinizi eksiksiz olarak bizimle paylaşmalısınız.

Ürünlerimizi deneyebilmeniz için genellikle ürünlerimizi indirimli tanıtım fiyatı ile ya da belirli süreliğine ücretsiz olarak sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi satın almadan önce ücretsiz deneme fırsatlarından yararlanmanızı öneririz. Ürünlerimizi deneme fırsatınız yoksa ve ürünlerimiz sunulduğu gibi değilse ya da belirli işlevleri sunulduğu gibi çalışmıyorsa bu sorunun giderilmesi için bizimle irtibata geçmelisiniz. Eğer sorun giderilmezse imkanlar dahilinde mümkün olan en kısa sürede fatura iadesinin ardından geri ödeme yapılacaktır.

Geri ödeme ile ilgili burada belirtilen kurallar ile uygulama marketlerinin kurallarına ve hizmet koşullarına uymayı da kabul edersiniz.

 

 

SORUMLULUK REDDİ

Bu bir açık ifadedir ki; haksız fiil, ihmal ve kötüye kullanım sebepleri neticesinde; Edufav’daki teknik işlemlerin kesintiye uğraması, hata, ihlal, silinme, kayıp, izinsiz erişim sağlanması, değiştirilmesi veya kullanılması ve benzeri hususlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz ve zarar ziyandan sorumlu tutulamayız. Siz açık rızanızla bu hususu kabul edersiniz.

Biz, Edufav’daki bizim tarafımızdan oluşturulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini kaynaklarımız elverdiği ölçüde kontrol etmekteyiz. Ancak yürütülen çalışmalara rağmen; Edufav üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir.

Hizmetlerimiz, cihazlarınızda herhangi bir hasar ve veri kaybına neden olabilir. Veri transferine ve veri ücretlerine neden olabilir. İlgili hasar, kayıp, transfer ve veri ücretleri sebebiyle hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi açıkça beyan etmekteyiz.

Edufav üzerindeki içerikler kullanıcılar tarafından oluşturulur ve bu içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayarak, yine bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktayız.

Edufav, elektronik güvenlik konusunda çeşitli tedbirler almıştır. Ancak sisteme üçüncü kişiler tarafından saldırı gerçekleştirilmesi sonucunda ya da başka bir nedenle herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi, dağıtılması, transferi hallerinde, sizi bilgilendirmeyebiliriz.

Herhangi bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan ya da doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene aittir ve bizi, tedarikçilerimiz ile iş ortaklarımızı sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.

İçeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemeniz halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunuzu, bu konuda Edufav verilerinin ve içeriğinin ve diğer kayıt ve raporlarının paylaşılması hususunda size herhangi bir destek sunmayacağımızı, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak herhangi bir bilgi ve sorumluluğumuzun bulunmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Sizin ve diğer kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin teşhirinin, yayınlanmasının, dağıtılmasının ya da paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğumuz bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar dolayısıyla ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı bizim, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Edufav hizmetlerini tek taraflı olarak ve sürekli veya geçici olarak durdurma hakkımız saklıdır.

Edufav’ın hatasız ve eksiksiz olduğunu, Edufav’da kullanıcılar tarafından sunulan içeriğin kullanılmasıyla ya da bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme, başarısızlık, hata ya da kayıpların yaşanmayacağını garanti etmeyiz.

Kullanıcıların Edufav’a yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını garanti etmemekteyiz. Biz, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Edufav kullanımından kaynaklı herhangi bir zarar için sorumlu tutulamayız.

Yazım hatalarından sorumlu tutulamayız.

 

 

 

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE GÜNCELLEMELER

 

İşbu sözleşme zaman zaman bizim tarafımızdan kısmen ya da tamamen güncellenebilir ve değiştirilebilir. Bu değişikliklerden sizi hızlı ve zamanında haberdar etmek istediğimizi belirtmek isteriz. Değişiklik yaptığımız zaman internet sitemizde ve akıllı cihaz uygulamalarında bildirimler ve duyurular ile sizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz, ancak sizi her durumda, (örneğin internet erişimizin olmadığı durumlarda ya da internet sitemizi ziyaret etmezseniz ya da herhangi bir başka nedenle) sözleşme değişiklikleri ile ilgili haberdar edeceğimizi garanti etmeyiz. Bu nedenle sözleşmeyi sık sık kontrol etmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetlerimizden yararlanmaya devam etmeniz bu güncelleme ve değişiklikleri tamamen kendi rızanızla, eksiksiz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu nedenle sözleşmeyi kısmen ya da tamamen kabul etmemeniz halinde hizmetlerimizden yararlanamazsınız.

Bu sözleşme de dahil, diğer sözleşmeler, şartlar, koşullar, kurallar ve politikalar zaman zaman size haber verilmeden güncellenebilir ve değişebilir. Bunların takibi ve kontrolünden tamamen siz sorumlusunuz. Edufav hizmetlerinden yararlanmanız hem bu sözleşmedeki hem de hizmet sağlayıcılarımızın ve tedarikçilerimizin sözleşme ve şartlarındaki güncelleme ve değişiklikleri takip ettiğiniz, okuduğunuz, anladığınız ve açıkça kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Edufav’da her türlü içerik bilgisinde ve işbu metinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi bize aittir. Edufav üzerinde dilediğimiz zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahibiz. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Edufav üzerinde yayınladığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebepler ile Edufav hizmetlerinden yararlanmadan ve Edufav kullanmadan önce Kullanıcı Sözleşmesi (Şartlar, Kullanım Koşulları, Koşullar) metnini dikkatle okumalısınız.

 

 

ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu şartlarla ilgili bu tür anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Ankara mahkemeleri yetkilidir.

 

 

DİĞER HUSUSLAR

İşbu şartları veya bir Hizmet için geçerli olan herhangi bir ek şartı size hiçbir haber vermeksizin değiştirebiliriz. Sözleşmeyi düzenli aralıklarla kontrol etmeniz gerekir. Hizmetlerimizle ilgili değiştirilen şartları kabul etmezseniz, tüm hizmetlerimizi kullanmayı derhal durdurmalısınız.

İşbu sözleşme hükümlerine hiçbir çekince konulamaz.

Bu şartlar ile ek şartlar arasında bir uyumsuzluk varsa, söz konusu uyumsuzluk çerçevesinde ek şartların hükmü geçerlidir.

Bu şartlar bizim ile sizin aranızdaki ilişkiyi denetler. Bunlar herhangi bir üçüncü taraf lehine hak doğurmaz.

Bu sözleşmeye ve şartlarına uymamanız halinde derhal işlem yapmazsak, bu, sahip olabileceğimiz herhangi bir haktan (gelecekte işlem yapmak gibi) vazgeçtiğimiz anlamına gelmez.

Belirli bir şart uygulanamaz hale gelirse, bu durum diğer hiçbir şartı etkilemez.

Yasaların izin verdiği durumlarda, biz, tedarikçilerimiz ve dağıtıcılarımız kaybedilen kârlardan, gelirlerden veya verilerden; mali kayıplardan veya dolaylı, özel, arızi, cezai zarar veya tazminatlardan sorumlu tutulamaz. Yasaların izin verdiği ölçüde her türlü zımni garanti dahil olmak üzere işbu şartlardan doğan herhangi bir davada, bizim, tedarikçilerimizin ve dağıtıcılarımızın toplam sorumluluğu 1 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, dava konusu hizmetleri kullanmak için ödediğiniz tutarla sınırlıdır.

Bize toplu dava açamazsınız ve bize karşı açılmış bir davanın ya da toplu davanın bir tarafı olamazsınız.

Biz ve bizim hizmet sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz ve dağıtıcılarımız, hiçbir durumda, hiçbir kayıp veya zararınızdan sorumlu değildir.

Hizmetlerimizden yararlanmak için Edufav üzerinde yer alan her türlü bileşenin, Edufav hizmetlerinin, Doğru Proje Danışmanlık ve Eğitim Tic. Ltd. Şti tarafından kendine münhasır kullanım hakkı olduğunu ve Doğru Proje Danışmanlık ve Eğitim Tic. Ltd. Şti’nin yabancı menşeli firmaların ticari eylemlerine aracılık hizmeti yaptığını kabul ve beyan edersiniz.

Hizmetlerin kullanımından veya şartların ihlal edilmesinden kaynaklanan, her türde ve özellikteki tüm talepler, kayıplar, hasarlar, davalar, mahkeme kararları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere tüm talep, dava veya yasal işlemlere karşı bizi ve bize bağlı görevlileri, aracıları ve çalışanları sorumlu tutamazsınız. Ayrıca işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin tarafınızca ihlal edilmesi halinde, üçüncü şahısların uğradıkları zararları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm zarar, ziyan ve giderleri karşılamakla yükümlü olmayı kabul ve beyan edersiniz.

Bu “Şartlar”a uyulmaması ve sözleşmenin ihlal edilmesi halinde, Edufav kullanımı ve erişimize son verme, kişisel içeriklere erişimi engelleme, dondurma, tamamen kapatma ve içerikleri silme hakkımız saklıdır.

 

Bu sözleşme 30 Kasım 2017 tarihinde güncellenmiştir.